Serdecznie zapraszam Mieszkańców Zakopanego oraz przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatów do pracy w Zespole ds. Konsultacji Budżetu obywatelskiego. Do zadań Zespołu należy m.in.:1) opracowanie zasad budżetu obywatelskiego,2) konsultowanie i opiniowanie realizacji procesu budżetu obywatelskiego,3) wspieranie procesu przeprowadzania budżetu obywatelskiego w szczególności poprzez działania konsultacyjno - doradcze, promocyjne, informacyjne i reprezentacyjne.
Dnia 24 lutego b.r. w Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego wspólnie dokonaliśmy oceny poszczególnych etapów przeprowadzonych w naszym mieście dwóch edycji budżetu obywatelskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i podzielenie się z nami uwagami i spostrzeżeniami, które z całą pewnością zostaną uwzględnione przy przygotowywaniu kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Zakopanego na spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego, które odbędzie się w dniu 24 lutego (środa) o godz. 16:30 w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13.

12-06-2014
12-00

GŁOSOWANIE W II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ROZPOCZNIE SIĘ 10 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU O GODZ. 7:30Głosowanie internetowe na poniższej stronie w dniach 10 -20 październikaBudżet obywatelski - głosowanie internetowe.Karta do głosowania w załączniku:
"Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem"

03-04-2014
09-16

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi konsultacji społecznych PONIŻEJ DO POBRANIA karta do głosowania w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego na 2015przypominamy, termin głosowania: od 7:30 10 października do 15:00 20 października 2014Urna do której będzie można wrzucać głosy znajdować się będzie w Urzędzie Miasta Zakopane obok dziennika podawczego.Zapraszamy, Twój głos ma znaczenie !

02-04-2014
09-53

Urząd Miasta Zakopaneul. Kościuszki 1334-500 Zakopanekonsultacje@zakopane.eu18 20 20 400
Szanowni Państwo, W dniu 15 września  o godzinie 15:00 zakończono nabór projektów do II edycji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie1 "ZIELONE KOŁO" Rowery miejskie 2/BO/2015 kwota 1 000 000,002 WSPARCIE PROGRAMU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO W DWORCU 3/BO/2015 kwota 700 000,003 RENOWACJA NAWIERZCHNI UL. KS.WŁADYSŁAWA CURZYDŁY 4/BO/2015 kwota 150 000,004 SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W CELU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NA WYSKÓWKI 5/BO/2015 kwota 180...